A A A

regulamin

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZWROTÓW I REKLAMACJI

1. Informacje ogólne:
nazwa długa: "GUSTUS.PL" Małgorzata Rawska nazwa krótka: GUSTUS.PL adres: ul. Kokosowa 39/8, Zielona Góra
konto bankowe: mBank 25 1140 2004 0000 3502 4533 2941
NIP 929-130-75-34
wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 41228

2. GUSTUS.PL oferuje ręcznie wykonane niepowtarzalne upominki, przedmioty codziennego użytku i elementy wyposażenia wnętrz, dodatki do ubioru dla niemowląt i dzieci na wymiar (buciki, kapelusiki itp.), personalizowane (opatrzone unikalnym zestawem imiona + data) akcesoria do Chrztu Świętego (szatki, szale, świece, kartki). Większość przedmiotów istnieje w jednym egzemplarzu i dlatego każdy zamawiany przedmiot wykonywany jest na indywidualne zamówienie Zamawiającego. Przy każdym przedmiocie podana jest jego cena brutto wyrażona w złotych polskich i czas niezbędny do wykonania przedmiotu. Zdjęcia prezentowane na stronie są zdjęciami przykładowymi towarów, które już zostały wykonane i trafiły do Klientów. Na życzenie Zamawiającego wykonuję przedmiot o podobnych parametrach, ale wykończony według opisu zamawiającego (kolor haftu, dobór koronki czy czcionki, podanie konkretnych imion i daty Uroczystości itp.). Czas niezbędny do wykonania danego przedmiotu podany jest na stronie z przedmiotem. Po jego wykonaniu (zgodnie ze zleconymi przez Zamawiającego indywidualnymi parametrami) jest on wysyłany jeszcze tego samego dnia lub w następnym dniu roboczym. W przypadku zamawiania kilku przedmiotów z różnym czasem niezbędnym do wykonania wszystkich przedmiotów pod uwagę należy wziąć czas dłuższy.

3. W przypadku zakupów jednorazowych na sumę powyżej 300 zł, koszty wysyłki pokrywa Gustus.pl w pozostałych przypadkach koszt wysyłki brany z aktualnego cennika umieszczonego na stronach www.gustus.eu. Koszt zależy od rodzaju zakupionego przedmiotu/przedmiotów i ich ilości. Jeśli trwa aktualnie promocja zmieniająca pułap sumy jednorazowych zakupów to obowiązuje korzystniejsza kwota dla Zamawiającego.

4. Realizujemy zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przy każdym towarze podany jest termin realizacji zamówienia i cena wyrażona w złotych polskich. Każde przyjęcie zamówienia do realizacji i każdą wysyłkę towaru potwierdzam stosownym mailem. W przypadku zakupu kilku przedmiotów z różnymi czasami realizacji obowiązującym jest termin późniejszy (tak aby wszystkie zamówione przedmioty mogły zostać wykonane). Potwierdzeniem zakupu jest wystawiana przez nas faktura imienna dołączana do przesyłki. Czas niezbędny do realizacji zamówienia personalizowanego (haft daty i/lub imion na życzenie kupującego, wybór czcionki, koloru haftu - w zależności od wyboru przedmiotu) liczony jest od dostarczenia przez Zamawiającego danych niezbędnych do wykonania zamówienia.

5. Przedmioty personalizowane nie podlegają zwrotowi z tytułu 'rozmyślenia się' kupującego (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn, zmian., art.10 ust. 3 pkt.4).). Dotyczy to także przedmiotów odbiegających wymiarami od standardowo przyjętych w danej kategorii (np. przy określonej długości wyjątkowo szerokie buciki dla niemowlaka wykonywane na szydełku na specjalne zamówienie Zamawiającego). Zakup pozostałych przedmiotów można wypowiedzieć w ciągu czternastu dni od dnia odbioru bez podawania przyczyny (data potwierdzenia odbioru przesyłki). Należy wówczas zwrócić je w ciągu czternastu dni w stanie niewskazującym użytkowanie. W takim przypadku kupujący odsyła przedmiot na własny koszt lub dostarcza go osobiście, dokładając starań, aby przedmiot nie uległ zniszczeniu w transporcie, a zwrotowi podlega jedynie koszt zwracanego towaru (powiększonego o koszt najtańszej przesyłki - nie dotyczy osobistego dostarczenia przedmiotu). Do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu i pisemne oświadczenie Zamawiającego o rezygnacji z zawartej umowy.
Nie odbieramy przesyłek pobraniowych. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 10 dni od odebrania przeze mnie przesyłki. O fakcie dotarcia do mnie zwracanej przesyłki i o zwrocie pieniędzy poinformuję Cię mailem.

6. Wszystkie zamówione u mnie przedmioty można reklamować - w takim przypadku przedmiot należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisać przyczynę reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 10 dni, a po jej uznaniu wykonam nowy przedmiot i wyślę na mój koszt lub zwrócę koszt zakupu i przesyłki.

7. Po przejściu przez wszystkie etapy zamówienia otrzymasz, w ciągu 24 godzin, mailem potwierdzenie kosztów zakupów i przesyłki oraz szczegóły zawarcia transakcji. Na tym etapie możesz wycofać się z zamówienia. Proszę wówczas o poinformowanie mnie o tym odpowiednim mailem (uwaga: nie jest to obligatoryjne i Zamawiający nie musi tego robić, jednak jeśli dostaję taką informację mailem wówczas wiem, że faktycznie ktoś zrezygnował i nie martwię się o to, że może jakiś mail potwierdzający od Zamawiającego 'utknął' gdzieś na łączach).

8. Jeśli wybierzesz przedpłatę wówczas możesz zrezygnować z zamówienia również nieco później, przed dokonaniem przedpłaty - proszę wówczas o taką informację mailem - na tym etapie również możesz wycofać się z zakupów bez podawania przyczyny - proszę tylko taki fakt potwierdzić mailem (uwaga jak punkcie 7.). Konto do przedpłat zawiera punkt 1. niniejszych zasad.

9. Po potwierdzeniu poprawności danych złożonych przez Zamawiającego Zamawiający otrzymuje w ciągu 24 godzin maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia i zawierającego szczegóły transakcji. Umowę uważa się za zawartą w momencie, gdy Zamawiający potwierdzi mailem, że dane zawarte w w/w mailu są poprawne. W przypadku braku odpowiedzi od Zamawiającego po 48 godzinach zamówienie zostaje anulowane. Przy zamówieniach z wybraną przedpłatą umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pojawienia się wpłaty na koncie bankowym należącym do GUSTUS.PL podanym w punkcie 1. niniejszych zasad.

10. Czas niezbędny na wykonanie przedmiotu (podany przy poszczególnych przedmiotach) liczony jest od momentu zawarcia transakcji zgodnie z punktem 9. niniejszych zasad.

11. Na dostarczenie przedmiotu Zamawiającemu mam 30 dni - proszę to uwzględniać przy składaniu zamówienia.

11. GUSTUS.PL nie tworzy bazy danych klientów - dane osobowe podawane w ostatnim etapie zamówienia (szczegóły w zakładce 'Jak zamawiać') służą jedynie celowi sfinalizowania transakcji i wysłania zamówienia pod wskazany adres zakupionych przedmiotów. Dlatego też zamawiając nie zakładasz żadnego konta.

12. Z uwagi na fakt, iż sprzedawane przez nas przedmioty mają niską cenę i koszt przesyłki pobraniowej przekraczałby zazwyczaj znacznie koszt zakupu samego przedmiotu preferujemy korzystniejszy dla Zamawiającego system przedpłat. Wysyłka następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłkami rejestrowanymi priorytetowymi (list lub paczka w zależności od ilości przedmiotów i gabarytów oraz wagi przesyłki).
12a. Zgodnie z deklaracją Poczty Polskiej przesyłka taka powinna zostać doręczona w ciągu dwóch dni roboczych, jednak dostarczona w ciągu czternastu uważana jest nadal za dostarczoną w terminie. Jeśli przesyłka nie dotrze do Ciebie w ciągu 14 dni prosimy o kontakt mailowy - wówczas złożymy na Poczcie reklamację i po otrzymaniu z Poczty potwierdzenia, iż przesyłka nie została faktycznie dostarczona wykonamy nowy przedmiot lub zwrócimy koszty - to Ty zdecydujesz, który wariant wybierzesz. Czas realizacji nowego zamówienia będzie nie dłuższy niż zamówienia pierwotnego.
12b. Jeśli przewoźnik nie zastanie odbiorcy w domu zostawia awizo. Po siedmiu dniach od pierwszego awiza, jeśli przesyłka nadal nie została odebrana, listonosz zostawia awizo powtórne. Odbiorca ma kolejne siedem dni na odbiór przesyłki we właściwej dla odbiorcy placówce pocztowej. Jeśli w tym czasie nie zostanie odebrana, wówczas przesyłka wraca do nadawcy.

13. Wszelkie kwestie realizowane będą zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn, zmian.)

14. Wszystkie sprawy sporne, Strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdyby porozumienie takie nie było możliwe, każda ze stron ma prawo wnieść sprawę do właściwego sądu.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz mnie zapytać wysyłając e-mail - postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.
16. Życzymy wszystkim Zamawiającym udanych zakupów i niezapomnianych uroczystości przyjęcia Chrztu Świętego lub przystąpienia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej. :)